Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie

Pomoc Społeczna

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI STANOWIĄCYCH REJON OPIEKUŃCZY

  1. Mirosława Szmyt: Białężyn, Gębice, Gębice – Sobolewo, Gębiczyn, Grzępy, Huta, Hutka, Komorzewo, Paliszewo.
  2. Jadwiga Szutowicz: Kuźnica Czarnkowska, Radosiew, Romanowo Górne, Walkowice, Średnica.
  3. Małgorzata Horoszkiewicz: Bukowiec, Gajewo, Jędrzejewo, Jędrzejewo Jesionowo, Jędrzejewo Kaźmierówka, Jędrzejewo Książnica, Jędrzejewo Piaski, Jędrzejewo Plany, Jędrzejewo Pomorska Wola, Zofiowo.
  4. Zbigniew Faligowski: Brzeźno, Marunowo, Sarbia, Sarbka, Śmieszkowo, Radolinek.
  5. Weronika Dolna – Ciszkowo, Goraj – Zamek, Góra nad Notecią, Mikołajewo, Pianówka, Romanowo Dolne, Romanowo Dolne – Lipica, Romanowo Dolne – Osuch.

RODZAJE WSPARCIA:

1. ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE:

- zasiłek stały,

- zasiłek okresowy,

-zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

-zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,

- pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,

- świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 przesłanki obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
-  wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd;
2) ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE:
- praca socjalna,
- bilet kredytowany,
-składki na ubezpieczenie zdrowotne,
-składki na ubezpieczenia społeczne,
- pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
-sprawienie pogrzebu,
- poradnictwo specjalistyczne,
-interwencja kryzysowa,
-schronienie,
-posiłek,
-niezbędne ubranie,
- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
-specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
-mieszkanie chronione,
-pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
-pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych.

NASZA PLACÓWKA

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Rybaki 3, 64-700 Czarnków, jako podmiot sektora finansów publicznych podejmuje działania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności z:

-Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

-Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,

-Ustawa z dnia 04 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna,

Ustawa z dnia 04 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

-Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

-Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

-Ustawa z dnia 05 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny,

-Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka są przetwarzane w formie tradycyjnej oraz elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zgodnie z art. 4 ust. pkt. 7 RODO Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej reprezentowany przez Dyrektora- Kierownika Jednostki. Dokumenty zawierające dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane przez okres określony przepisami prawa.

Przetwarzane dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zostanie na to wyrażona Pani/Pana zgoda. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Ponadto informuję, że nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej realizuje Inspektor Danych Osobowych e-mail: kontakt@smart-standards.com lub jmrowicka@poczta.onet.pl, tel. 602 241 239.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści  danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Bliższe informacje uzyskacie Państwo poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu kontrolnego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka narusza obowiązujące przepisy.