Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie

Stypendia szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej
z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia do 01 października 2018 – 514,00  zł, od 01 października 2018 kwota 528,00 zł.

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

 1. PODRĘCZNIKI
 2. ZESZYTY
 3. LEKTURY SZKOLNE, ENCYKLOPEDIE, ATLASY, SŁOWNIKI, TABLICE MATEMATYCZNE
 4. PRZYBORY I POMOCE SZKOLNE, W TYM: TORNISTER (PLECAK SZKOLNY), PIÓRNIK, ARTYKUŁY SZKOLNE (NP. BLOKI, FLAMASTRY, KREDKI, PĘDZLE, FARBY, KLEJ, PAPIER KOLOROWY, OŁÓWKI, DŁUGOPISY, PIÓRA, GUMKI, TEMPERÓWKI, KALKULATORY, BIBUŁA, KREPA, BRYSTOLE, PAPIER KANCELARYJNY, NOŻYCZKI, TAŚMA KLEJĄCA, PAPIER MILIMETROWY, KOREKTORY, PRZYBORY GEOMETRYCZNE, PLASTELINA, MODELINA)
 5. STRÓJ SPORTOWY NA W-F
 6. OBUWIE SPORTOWE NA W-F
 7. STRÓJ GALOWY
 8. KOMPUTER (JEŚLI NA RATY – DOWODY ZAPŁATY + UMOWA), OPROGRAMOWANIE, CZĘŚCI DO KOMPUTERA (MYSZKA, KLAWIATURA ITP.)
 9. PROGRAMY KOMPUTEROWE I PROGRAMY EDUKACYJNE
 10. DRUKARKA, TUSZE DO DRUKAREK
 11. POKRYCIE KOSZTÓW ABONAMENTU INTERNETOWEGO – OD WRZEŚNIA DO CZERWCA
 12. BIURKO, KRZESŁO DO BIURKA, LAMPKA DO BIURKA
 13. OPŁATY ZA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH, ZAJĘCIACH JĘZYKÓW OBCYCH
 14. OPŁATY ZA UDZIAŁ W WYCIECZKACH SZKOLNYCH, WYJŚCIACH (WYJAZDACH) DO KIN, TEATRÓW I INNYCH IMPREZACH EDUKACYJNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ (FAKTURA ZE SZKOŁY)
 15. SPRZĘT MUZYCZNY NIEZBĘDNY DO NAUKI W SZKOLE
 16. JEŚLI W SZKOLE JEST BASEN – STRÓJ KĄPIELOWY, KLAPKI
 17. BILETY MIESIĘCZNE – JEŚLI UCZEŃ DOJEŻDZA Z MIEJSCA ZAMIESZKANIA DO SZKOŁY.

Faktury bądź rachunki muszą być wystawione imiennie na wnioskodawcę ubiegającego się o stypendium dla dziecka lub na pełnoletniego ucznia.
Istotne jest także, aby np. strój na w-f, obuwie miały adnotację „sportowe”– faktury bez takiej adnotacji nie będą przyjmowane.

NASZA PLACÓWKA

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Rybaki 3, 64-700 Czarnków, jako podmiot sektora finansów publicznych podejmuje działania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności z:

-Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

-Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,

-Ustawa z dnia 04 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna,

Ustawa z dnia 04 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

-Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

-Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

-Ustawa z dnia 05 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny,

-Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka są przetwarzane w formie tradycyjnej oraz elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zgodnie z art. 4 ust. pkt. 7 RODO Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej reprezentowany przez Dyrektora- Kierownika Jednostki. Dokumenty zawierające dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane przez okres określony przepisami prawa.

Przetwarzane dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zostanie na to wyrażona Pani/Pana zgoda. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Ponadto informuję, że nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej realizuje Inspektor Danych Osobowych e-mail: kontakt@smart-standards.com lub jmrowicka@poczta.onet.pl, tel. 602 241 239.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści  danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Bliższe informacje uzyskacie Państwo poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu kontrolnego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka narusza obowiązujące przepisy.